ဒီေကာင္ေလးကေတာ့ မိမိကြန္ပ်ဴတာ တြင္ ၀င္ေရာက္လာမယ့္ viruses, worms, trojans, rootkits, dialers and spyware စတာေတြကို fighting လုပ္ေပးမယ့္ Malwarebytes Anti-Malware Pro v2.0.2 ေလးပဲျဖစ္ပါ တယ္။ Full ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ Serial ကီးကိုထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
Windows 2000, XP, Vista, 7 (32-bit and 64-bit စသည္တို႔မွာအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ Information ေတြကိုေတာ့ ဒီေနရာေလးမွာ ၀င္ေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါတယ္။File Size: ၁၆.၄၇ MB

Click Download File Password - mtm

Post a comment Blogger

 1. By malwarebytes-anti-malware This post is epic in its scope and depth. I'm keeping it for future (and present) reference. Thanks for writing it!

  I find it ironic that in this post on content upgrades there are no content upgrades on offer.

  ReplyDelete
 2. While Active-X controls can be risky, they are likewise utilized legitmitely for some, unique employments. Again and again clients wind up contaminated with malware just by being excessively trusting and clicking 'Acknowledge' just too rapidly.best outdoor wireless security camera system with dvr

  ReplyDelete
 3. For whatever length of time that James Bond has been around individuals from everywhere throughout the world are interested and enthused with spy apparatus and spy contraptions of any sort. Witty Spy

  ReplyDelete
 4. Truth be told, spy cameras are among the gadgets that will profit most from being remote.strikingly.com

  ReplyDelete
 5. CCTV cameras offer security and significant serenity. Whenever robbers or reprobates target homes or organizations, CCTV video film can help recognize the wrongdoing and culprits in a flash. hikvision cctv kits ireland

  ReplyDelete

အခုစာဖတ္သူၾကည့္ေနတဲ့ ပုိ့(စ္) ေလးမွာ ဘယ္လုိထင္ျမင္ခ်က္ရွိလဲ? စာဖတ္သူရဲ့ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ဤေနရာေလးမွာ ေရးခ်ၾကည့္ပါလား။..~!!!

 
Top